Årsmøte

Alle medlemmer i SKIMT er velkommen til å delta på digitalt årsmøte 29. mars 2023, kl. 19.

Lenke for oppkobling: https://meet.google.com/dke-yebf-fcw

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av møteledelse m.m.
4. Årsmelding fra gruppene og Hovedlaget
5. Regnskap for Hovedlaget 2022
6. Fastsettelse av kontingent
7. Innkommende forslag/saker:

a) Salg av Skeidarkollen – godkjenning av interessent/kjøper
b) Ny struktur i klubbstyre og grupper internt i SKIMT

8. Valg av nytt styre
9. Eventuelt

Ytterligere forslag/saker kan meldes på forhånd til styreleder Geir Hammer på e-post: geireidunn@gmail.com

Vel møtt!